logo-mikron-tool-blau-cmyk (Mikron Tool)

Mikron Switzerland AG, Division Tool

http://www.mikron.com/